Filosofi by Idékraft.
Learning by doing, learning by reflection.
Vi väntar inte på framtiden. Vi skapar den.
Olika barn skapar nya lekar.
Den viktigaste tillgången i ett projekt är människorna som deltar i det.