Verksamhet

Ekonomikonsult

Vi kan hjälpa till med lägga upp en budget, metoder för uppföljning och framtagande av relevanta nyckeltal. Vi kan även hjälpa till med utbildning i Excel och hjälpa till med att lägga upp kalkyler i detsamma. Även skapa Excelsidor för budget och uppföljning.

Bokföring och lönehantering.

Arbetsmarknadsinsatser

Idékraft samarbetar med Uppsala kommun Navet.

Vi arbetar för att stimulera kreativitet och entreprenörskap. Vi vänder oss till människor som vill utveckla sitt entreprenörskap och kanske starta företag eller genomföra ett projekt.

Idékraft har tidigare samarbetat med Arbetsförmedlingen och jobbcoaching.

Vi arbetade i princip på samma sätt som med Uppsala kommun Navet.

Yh(KY) utbildning i projektledning

Senaste beskedet som kom 16 januari 2014 från YH-myndighten var tyvärr negativt för oss. Idékraft som utbildat projektledare sedan 1997 fick inte fortsätta med denna utbildning.
Vi har sedan starten examinerat mer än 500 projektledare. Trots att fler än 92% av de som examinerades hade relevanta jobb inom 6 månader.

För närvarande kan man alltså inte gå den 2-åriga projektledarutbildningen. Se motivering på www.yhmyndigheten.se.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Allmän behörighet för högskolestudier samt arbetslivserfarenhet. Arbetet som projektledare kräver egenskaper som inte kan mätas i betyg, såsom exempelvis initiativförmåga och social kompetens. En mångfacetterad bakgrund ses som en fördel. Vilja, engagemang och drivkraft kännetecknar dig som blir antagen och vi strävar efter en bredd i urvalet vad gäller ålder, kön och bakgrund.

Urvalet sker i två etapper. Det första urvalet sker utifrån ansökan (vi bedömer din ansökan) och referenser. Det andra urvalet utifrån en “workshop” som anordnas på Idékraft.

INNEHÅLL

Vi driver Sveriges första Kvalificerade Yrkesutbildning i projektledning som leder till examen. Vi utbildar projektledare som kan förverkliga egna och andras idéer. Utbildningen är 80 veckor och 30 deltagare antas till varje team. Intag sker en gång per år med start i januari.

Under utbildningen lär du dig idéutveckling, planering, organisering, marknadsföring, genomförande och utvärdering av projekt, men framför allt utvecklar du ditt ledarskap.
Du lär dig också att lära! Den viktigaste tillgången i ett projekt är människorna som deltar i det. Under utbildningen får du möjlighet att utforska hur människor fungerar i grupp och hur du bäst tar vara på deras kunskaper, erfarenheter och deras olika personligheter. Under utbildningstiden arbetar du med projekt i olika omfattning i samarbete med företag och andra organisationer.

Teori och praktik varvas under hela utbildningen för att du ska kunna omsätta nya kunskaper direkt i projektarbetet. Ämnen som löper parallellt med det praktiska arbetet är ledarskap, projektmetodik, projekt och IT, marknadsföring, projektekonomi, trender och tendenser, samt valfri fördjupning. Nedan kan du läsa mer om innehållet för respektive ämne.

Ledarskap – arbetsgruppens dynamik, ledarstilar, framförande, att mötas och kommunicera, att coacha människor, den goda arbetsplatsen, effektiva team, organisationsteori
Projektmetodik – idéutveckling och förstudie, introduktion i projekt, projektplanering, projektorganisation, projektstyrning och modeller, kvalitetsstyrning, dokumentation och utvärdering.
Projekt och IT – IT under utbildningen, IT-stöd
Marknadsföring – marknadsföring, att bygga ett varumärke, att möta och använda media
Projektekonomi – företags- och anställningsformer, avtalsrätt, budget och kalkyl, extern redovisning, finansiering, förhandlingsteknik
Trender och tendenser – framtidsspaning, omvärldsspaning, branschspaning, EU-kunskap, nätverk
Valfri fördjupning – fördjupning/specialisering

DINA 80 VECKOR ÄR UPPDELADE I TRE FASER:

Fas Projektarbete, 16 veckor
Du och hälften av ditt team får ett gemensamt uppdrag och utforskar alla komponenter i projektet tillsammans. Du börjar fundera över vilket sätt du skulle föredra att planera, organisera och leda ett projekt.

FAS PROJEKTLEDNING, 48 VECKOR

På uppdrag av företag, andra organisationer eller på eget initiativ planerar och genomför du projekt under nio månader. Nu prövar du tillsammans med andra i en mindre grupp om 4-6 personer dina egna teorier.

FAS PROJEKTPLANERING, 16 VECKOR

Du tar själv fram en projektplan, fördjupar dig inom valfritt område och finslipar din profil som projektledare.

Alla projekt har intressenter och samarbetspartners utanför utbildningen. Din och gruppens drivkraft kopplas därmed till marknadens behov av utveckling och förändring. På så vis skapar vi tillväxt redan under utbildningen! De seminariehållare som vi anlitar har specialistkompetens. Ena dagen möter du en professor, nästa dag en skådespelare. Utbildningsledarna coachar såväl dig som gruppen under utbildningen genom regelbundna utvecklingssamtal och handledning i projektarbetet. Läs mer om kursinnehåll i bilagda filen nedan.

PEDAGOGIKEN

Utbildningens pedagogiska tanke är “learning by doing, learning by reflection”. Det innebär att teori varvas med praktik och reflektion genom hela utbildningen. Du och gruppen utvecklar och befäster kontinuerligt kunskap genom diskussioner och erfarenhetsutbyten.

De studenter vi antar till utbildningen har en sak gemensamt – de har alla vilja, engagemang och drivkraft – VED. I projekt är det viktigt att ta tillvara olikheter. Studenterna på utbildningen är olika vad beträffar bakgrund, ålder, kön och intressen.

UTBILDNINGENS VÄRDEGRUND

Studenterna äger syftet med sin egen utbildning. När man driver projekt får man möjlighet att formulera syfte och mål med projektet.
Jämlikhet ska råda mellan studenter och personal. Därför är vi tillsammans kunskapare och var och en äger sin egen sanning. Personalens uppgift är att skapa förutsättningar för studenterna att forma sina egna sanningar. Studenterna ska ha ett aktivt förhållningssätt. Om alla fokuserar på att dela med sig av sina erfarenheter så ökar lärandet.
Utbildningen ska gynna dialogen, både den fria och styrda. Studenterna löser uppgifter och reflekterar i dialog med varandra och med externa eller interna seminariehållare. Det finns också gott om fika och lokaler som främjar möten mellan människor.
Utbildningen är öppen mot omvärlden. Alla projekt drivs i samarbete med eller på uppdrag av en extern part, som också är mottagare eller intressent till projektresultatet. Uppdragsgivaren och intressenten är också med och bedömer genomförandet av projektet.

VAD ÄR EN PROJEKTLEDARE?

Projekt handlar om att få människor att samarbeta i aktiviteter och med resurser mot ett gemensamt mål. Att vara projektledare ställer stora krav på social kompetens, förmåga att strukturera, kommunicera, lösa problem och skapa motivation. Utbildningen ger en djupare teoretisk och praktisk kunskap om projektprocessen och projektledarrollen. Utbildningen innebär personlig utveckling, utveckling av den egna ledarskapsprofilen och den ger kompetens att genomföra komplexa projekt från idé till färdigt resultat, inom olika branscher och i ett modernt organiserat arbetsliv.
Vad kan man arbeta med efter examen?
Du kan arbeta som projektledare eller i andra ledande befattningar inom alla branscher, t ex event, media, industri och bygg. Du kanske väljer att starta ditt eget företag.
Hos oss skapas en ny professionell projektledarkår av Projektledare – Projektstrateger – Projektchefer – Konsulter – Organisatörer – Samordnare – Mentorer – Konceptutvecklare – Visionärer – Arrangörer – Ledare – Nyskapare – Processledare

FIRSTCLASS

FirstClass användes av Idékrafts studenter och personal. FirstClass är numera stängd